Izolácia strechy a podkrovia

Pri izolácii strechy a podkrovia sa používa izolácia z ovčej vlny veľmi ľahko. Ovčia vlna je materiál na dotyk veľmi príjemný, nijako nedráždi pokožku ani dýchacie cesty a nie je preto potrebné používať akékoľvek ochranné pomôcky.

Izolácia sa vkladá a vrství priamo medzi krokvy, ku ktorým môže byť prisponkovaná a posledná vrstva izolácie potom vyviazaná, izolácia si tým po celú dobu udrží svoj tvar a pozíciu. Rovnaký postup je tiež pri inštalácii izolácie k stropu. V prípade nadkrokvovej izolácie sa izolácia jednoducho vkladá do pripravených priestorov.

Ako poistná hydroizolácia sa nepoužíva parozábrana či iné nepriepustné materiály, ktoré by izoláciu utesnili tak, že by jej bránili plniť svoje prirodzené funkcie, ako je regulácia vlhkosti. Pri montáži sa používa napríklad papierová parobrzda alebo drevovláknitá doska, ktorá vlne umožní "dýchať". Váš dom sa tak nestane nepriedušne uzavretou stavbou.

  • Izolácia strechy
  • Izolácia strechy
  • Izolácia strechy
  • Izolácia strechy
  • Izolácia strechy
  • Izolácia strechy