Zrubová drevostavba

  • roubeny-dum-01.jpg
  • roubeny-dum-02.jpg
  • roubeny-dum-05.jpg
  • roubeny-dum-06.jpg
  • roubeny-dum-08.jpg